"Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново".

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Би саунд" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 14.03.2022 16:34:32
450,9 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 04.03.2020 10:01:35
752,4 KB
Договор от дата 24.02.2020 г. с "Би саунд" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 04.03.2020 10:01:35
5,8 MB
Решение №РД 24-9/23.01.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 24.01.2020 10:39:36
1,7 MB
Протокол №2 от дата 22.01.2020 г.
публикуван на: 24.01.2020 10:39:36
2,6 MB
Протокол №1 от дата 07.01.2020 г. и от дата 17.01.2020 г.
публикуван на: 24.01.2020 10:39:36
2,6 MB
Съобщение №91-00-14/17.01.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 17.01.2020 15:51:41
1,3 MB
Решение №РД 24-195/09.12.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.12.2019 15:47:18
2,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 09.12.2019 15:47:18
1,6 MB
Документация
публикуван на: 09.12.2019 15:47:18
313,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

03.01.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03.01.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.