"Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 06.04.2022 16:44:05
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 05.03.2020 14:32:41
246,2 KB
Договор от 28.02.2020 г. с "Орел - Христо Иванов Денев" ЕООД
публикуван на: 05.03.2020 14:32:41
2,3 MB
Решение № РД 24-10 от 23.01.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 24.01.2020 11:26:52
1,7 MB
Доклад от 20.01.2020 г. на комисията
публикуван на: 24.01.2020 11:26:52
1,8 MB
Протокол № 3 от 20.01.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.01.2020 11:26:52
1,5 MB
Протокол № 2 от 15.01.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.01.2020 11:26:52
1,9 MB
Протокол № 1 от 10.01.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.01.2020 11:26:52
1,5 MB
Съобщение № 91-00-13 от 15.01.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 15.01.2020 14:02:58
1,4 MB
Документация и приложения
публикуван на: 10.12.2019 16:16:20
402,2 KB
Решение № РД 24-192 от 05.12.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.12.2019 11:27:04
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 09.12.2019 11:27:04
623,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.01.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.01.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.