„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на община Велико Търново, по обособени позиции“

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново“.

Обособена позиция № 2 - „Извършване на зимно поддържане чрез разпръскване на химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на територията на град Велико Търново“.

Обособена позиция № 3 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Арбанаси“.

Обособена позиция № 4 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Дичин“.

Обособена позиция № 5 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Къпиново“.

Обособена позиция № 6 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Никюп“.

Обособена позиция № 7 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Ново село“.

Обособена позиция № 8 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Плаково“.

Обособена позиция № 9 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Присово“.

Обособена позиция № 10 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Пчелище“.

Обособена позиция № 11 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Хотница“.

Обособена позиция № 12 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Шереметя“.

Обособена позиция № 13 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Церова кория“.

Обособена позиция № 14 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Беляковец“.

Обособена позиция № 15 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Русаля“.

Обособена позиция № 16 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Момин сбор“.

Обособена позиция № 17 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Балван“.

Обособена позиция № 18 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Ветринци“.

Обособена позиция № 19 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Емен“.

Обособена позиция № 20 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Буковец“.

Обособена позиция № 21 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Велчево“.

Обособена позиция № 22 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Миндя“.

Обособена позиция № 23 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Водолей“.

Обособена позиция № 24 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Малки чифлик“.

Обособена позиция № 25 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Пушево“.

Обособена позиция № 26 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Шемшево“.

Обособена позиция № 27 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Леденик“

Всеки участник може да подаде оферта само за една обособена позиция по отношение на позиции № 1 и № 2. Обособени позиции № 3-27 включително, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ще бъдат възложени по реда валиден за индивидуалната им стойност, тъй като стойността на съответната позиция не надхвърля 156 464 лв. без ДДС, както общата стойност на тези позиции не надхвърля 20% от стойността на поръчката. За тези обособени позиции не следва да се подават оферти.Остатъчната стойност на поръчката след отделянето на позиции № 3-27 е 1 640 000.00 лева без ДДС.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособ. позиция 2
публикуван на: 16.12.2020 13:56:09
170,5 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 2
публикуван на: 17.12.2018 11:49:52
8,0 MB
Договор от 16.11.2018 г. с "Нелсен Чистота" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 17.12.2018 11:49:52
2,0 MB
Решение №РД 24-104/09.10.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 12.10.2018 14:13:26
1,9 MB
Доклад от 27.09.2018 г.
публикуван на: 12.10.2018 14:13:26
2,1 MB
Протокол №3 от 13.09.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.10.2018 14:13:26
1,6 MB
Протокол №2 от 10.09.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.10.2018 14:13:26
8,3 MB
Протокол №1 от 22.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.10.2018 14:13:26
2,9 MB
Съобщение с изх. №91-00-343/10.09.2018 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 10.09.2018 16:45:41
654,7 KB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция № 1
публикуван на: 03.09.2018 13:36:16
301,7 KB
Решение №РД 24-93/28.08.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 28.08.2018 16:32:11
5,2 MB
Решение № РД 24-80 от 03.08.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 06.08.2018 13:46:41
3,3 MB
Решение № РД 24-69 от 17.07.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.07.2018 16:33:46
320,2 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 20.07.2018 16:33:46
487,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 20.07.2018 16:33:46
1,8 MB

Краен срок за подаване на оферта

21.08.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.08.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.