"Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, с. Шереметя, с. Малки чифлик и с. Арбанаси"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 07.10.2021 16:01:05
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 15.10.2018 16:08:43
257,0 KB
Договор от 14.09.2018 г. с "Нелсен Чистота" ЕООД
публикуван на: 15.10.2018 16:08:43
2,3 MB
Решение № РД 24-81 от 07.08.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 07.08.2018 16:56:09
1,9 MB
Доклад от 06.08.2018 г. на комисията
публикуван на: 07.08.2018 16:56:09
830,4 KB
Протокол № 5 от 03.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.08.2018 16:56:09
2,3 MB
Протокол № 4 от 31.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.08.2018 16:56:09
9,7 MB
Протокол № 3 от 20.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.08.2018 16:56:09
2,3 MB
Протокол № 1 от 28.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.08.2018 16:56:09
3,5 MB
Съобщение с изх. №91-00-292/31.07.2018 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 31.07.2018 16:47:43
694,3 KB
Протокол №2 от 28.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.06.2018 16:33:11
972,6 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 24.04.2018 14:38:45
640,5 KB
Приложение № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки
публикуван на: 24.04.2018 14:38:45
171,9 KB
Приложение № 3 - Заповед № РД 22-1804 от 18.10.2017 г. за определяне на границите на районите, в които следва да се организира събирането и транспортирането на битови отпадъци
публикуван на: 24.04.2018 14:38:45
2,4 MB
Решение № РД 24-34 от 20.04.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 23.04.2018 14:19:47
4,9 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 23.04.2018 14:19:47
992,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.05.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.05.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.