„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004–0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции” Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 – Медиатор.

Статус: Прекратен договор

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 05.07.2018 11:11:03
1,1 MB
Допълнително споразумение от 13.06.2018 г. с Теменужка Костова за прекратяване на договора
публикуван на: 05.07.2018 11:11:03
511,5 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 30.06.2017 16:17:13
748,5 KB
Договор от 28.06.2017 г. с Теменужка Костова
публикуван на: 30.06.2017 16:17:13
4,8 MB
Заповед №РД 22-947/07.06.2017 г. за класиране
публикуван на: 08.06.2017 16:14:22
900,8 KB
Доклад от 02.06.2017 г.
публикуван на: 08.06.2017 16:14:22
1,0 MB
Протокол от 01.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.06.2017 16:14:22
748,2 KB
Приложения към поканата
публикуван на: 23.05.2017 15:10:41
486,0 KB
Покана №94ТТ-6186-1/23.05.2017 г.
публикуван на: 23.05.2017 15:10:41
1,9 MB
Решение №РД 24-45 от 23.05.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 23.05.2017 15:10:41
858,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

31.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

31.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.