Покана №91-00-133/05.05.2017 г. до определени лица за участие в ОП с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2017/2018 година по обособени позиции”.

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 05.05.2017 16:14

Документация

Файл Размер
Договор от 28.06.2017 г. с Издателство "Изкуства" ЕООД, гр. София
публикуван на: 05.07.2017 10:35:56
1,8 MB
Договор от 26.06.2017 г. със СД "ВТ-КОМС-Издателство Слово-Крусев и сие", гр. Велико Търново
публикуван на: 05.07.2017 10:35:56
1,6 MB
Договор от 26.06.2017 г. с "Анубис - Булвест" ООД, гр. София
публикуван на: 05.07.2017 10:35:56
1,7 MB
Протокол №2 от 01.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.06.2017 11:42:23
756,0 KB
Протокол №1 от 15.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.05.2017 11:09:26
632,7 KB
Покана №91-00-133/05.05.2017 г. до Издателство "Пресвета-София" АД
публикуван на: 05.05.2017 16:24:38
717,0 KB
Покана №91-00-133/05.05.2017 г. до Издателство "Слово"
публикуван на: 05.05.2017 16:24:38
740,4 KB
Покана №91-00-133/05.05.2017 г. до Издателство "Анубис-Булвест" ООД
публикуван на: 05.05.2017 16:24:38
837,7 KB
Покана №91-00-133/05.05.2017 г. до Издателство "Изкуства" ЕООД
публикуван на: 05.05.2017 16:24:38
724,6 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 05.05.2017 16:24:38
242,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.