Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 15.08.2019 15:25:36
166,3 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 09.10.2017 14:01:42
732,9 KB
Договор от 19.09.2017 г. с "Пътинвест-Инженеринг" АД
публикуван на: 09.10.2017 14:01:42
1,9 MB
Заповед №РД 22-1422/17.08.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 17.08.2017 17:20:42
2,7 MB
Доклад от 16.08.2017 г.
публикуван на: 17.08.2017 17:20:42
4,3 MB
Протокол №4 от 16.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.08.2017 17:20:42
767,2 KB
Протокол №3 от 15.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.08.2017 17:20:42
9,0 MB
Протокол №1 от 05.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.08.2017 17:20:42
2,2 MB
Съобщение № 91-00-226 от 11.08.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 11.08.2017 14:15:16
323,3 KB
Протокол № 2 от 28.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2017 16:20:48
6,0 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 31.03.2017 12:20:07
757,5 KB
ЕЕДОП
публикуван на: 31.03.2017 12:20:07
223,0 KB
Проект на договор
публикуван на: 31.03.2017 12:20:07
123,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 30.03.2017 11:14:26
520,3 KB
Решение № РД 24-27 от 28.03.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 30.03.2017 11:14:26
253,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

04.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.