"Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на кризисен център за лица” – Открита процедура, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор”, Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите.”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор
публикуван на: 23.07.2019 16:56:06
3,2 MB
Допълнително споразумение от 31.05.2019 г. с Експерт дисижънс ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 11.06.2019 16:53:18
1,4 MB
Допълнително споразумение от 28.03.2019 г. с Експерт дисижънс ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 15.04.2019 15:55:28
1,5 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - комплексен доклад
публикуван на: 02.04.2019 16:58:25
2,9 MB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 1 и 2
публикуван на: 15.12.2017 15:23:14
354,7 KB
Договор от 16.11.2017 г. с Мултиплекс инженеринг ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 15.12.2017 15:23:14
1,0 MB
Договор от 16.11.2017 г. с Експерт дисижънс ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 15.12.2017 15:23:14
1,6 MB
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Язон ООД
публикуван на: 11.10.2017 09:44:34
750,1 KB
Решение за класиране
публикуван на: 28.09.2017 09:58:13
6,0 MB
Доклад от работата на комиията
публикуван на: 28.09.2017 09:58:13
699,4 KB
Протокол 5
публикуван на: 28.09.2017 09:58:13
5,5 MB
Протокол 4
публикуван на: 28.09.2017 09:58:13
5,8 MB
Протокол 3
публикуван на: 28.09.2017 09:58:13
7,0 MB
Протокол 1
публикуван на: 28.09.2017 09:58:13
8,3 MB
Съобщение за отваряне на ценови оферти № 91-00-271/14.08.17 г.
публикуван на: 14.08.2017 16:19:46
219,8 KB
Протокол №2 съгласно чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП
публикуван на: 20.07.2017 10:53:35
2,8 MB
Документация за участие
публикуван на: 13.03.2017 14:05:26
601,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.03.2017 11:30:19
574,4 KB
Решение №РД 24-23 от 07.03.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.03.2017 11:30:19
269,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

13.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.