„Доставка и монтаж на различни мебели (бюра, столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват след предварителна заявка”.

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Ай Ес Джей Груп" ЕООД, гр. София
публикуван на: 15.02.2019 16:22:07
439,2 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 07.09.2017 12:26:46
1012,4 KB
Договор от 28.08.2017 г. с "Ай Ес Джей Груп" ЕООД, гр. София
публикуван на: 07.09.2017 12:26:46
2,5 MB
Заповед № РД 22-1242 от 20.07.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 20.07.2017 16:26:36
2,3 MB
Доклад от 14.07.2017 г. на комисията
публикуван на: 20.07.2017 16:26:36
2,9 MB
Протокол № 4 от 13.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.07.2017 16:26:36
1,6 MB
Протокол № 3 от 10.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.07.2017 16:26:36
3,2 MB
Протокол № 1 от 19.04.2017 г. от работата на комисия
публикуван на: 20.07.2017 16:26:36
1,2 MB
Съобщение № 91-00-219 от 10.07.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 10.07.2017 17:09:09
306,7 KB
Протокол № 2 от 14.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.06.2017 17:00:42
2,6 MB
Разяснение № 91-00-79 от 30.03.2017 г. по условията на процедурата
публикуван на: 30.03.2017 15:36:07
288,6 KB
Приложение № 1 - Списък на обектите на Община Велико Търново и бюджетните структури към нея, намиращи се на територията на Община Велико Търново
публикуван на: 13.03.2017 11:12:27
66,0 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 13.03.2017 11:12:27
844,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.03.2017 10:54:16
1,5 MB
Решение №РД 24-24 от 07.03.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.03.2017 10:54:16
915,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.