"Изготвяне на работен проект "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Г. С .Раковски" и Спортно училище - Велико Търново"

Статус: Възложена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 17.03.2016 15:08

№ в РОП/ПОП: 9051422

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051422

Предметът на поръчката включва изготвяне на работен проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Г.С.Раковски” и Спортно училище - Велико Търново и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР. Проектът се изготвя в съответствие с изискванията за кандидатстване по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Документация

Файл Размер
Договор от 01.04.2016 г. с Астеди ЕООД
публикуван на: 21.04.2016 10:35:37
1,2 MB
Протокол от 29.03.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.03.2016 16:55:44
2,4 MB
Разяснение с Изх. № 9100-278 от 18.03.2016 г. по документацията за участие
публикуван на: 18.03.2016 16:15:54
939,6 KB
Техническо задание
публикуван на: 17.03.2016 15:52:02
70,0 KB
Документация
публикуван на: 17.03.2016 15:52:02
300,5 KB
Публична покана ID 9051422
публикуван на: 17.03.2016 15:52:02
76,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.03.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.03.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.