"Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура за "Комплексен онкологичен център - Велико Търново" във връзка с проект:"Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 01.09.2015 16:48:10
70,3 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 14.05.2014 г. със "СОЛОМЕД" ООД
публикуван на: 01.09.2015 16:48:10
66,5 KB

Краен срок за получаване на документи

11.11.2013 17:00

Краен срок за подаване на оферта

21.11.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.11.2013 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
06.08.2015 53139
22.07.2015
СОЛОМЕД ООД 1'203'519.00 лв. 13.08.2015
26.05.2015 51961
12.05.2015
СОЛОМЕД ООД 1'925'630.40 лв. 17.06.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.