Изготвяне и разпространение на различни видове публикации по обособени позиции: Обособена позиция 1. Публикуване на статии в специализирани чуждестранни издания; Обособена позиция 2. PR публикации във водещи електронни платформи.”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 08.05.2015 11:32

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0011

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=665543&newver=2

Услугата, предмет на възлагане с настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за устойчивост след изпълнение на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите на вечността. Утвърждаване образа нарегиона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар", договор BG161PO001/3.2-02/2011/007, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основна цел е да се генерира и разпространи устойчивост и повече информация относно разнообразния туристически потенциал и предлагане в района на общините Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, чрез използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари. Поръчката е разделе на две позиции: публикуване на статии и PR кампания с дейности посочени в приложения 1 и 2 част от документацията за участие.

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
публикуван на: 02.03.2016 11:13:35
47,9 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 2
публикуван на: 17.02.2016 16:39:29
59,6 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 2
публикуван на: 17.02.2016 16:39:29
64,8 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 1
публикуван на: 17.02.2016 16:39:29
60,0 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 1
публикуван на: 17.02.2016 16:39:29
66,1 KB
Договор с "Ламбаджиев стандарт" ООД
публикуван на: 14.08.2015 15:04:03
109,5 KB
Приложение 1 за освободени гаранции
публикуван на: 10.08.2015 15:18:43
33,5 KB
Договор от 15.07.2015 г. с ДЗЗД България Травъл 2012
публикуван на: 31.07.2015 17:00:31
3,3 MB
Заповед за класиране № РД 22-1398/30.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
2,3 MB
Протокол №5 от 25.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
4,4 MB
Протокол №4 от 23.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
2,5 MB
Протокол №3 от 22.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
1,1 MB
Протокол №1 от 09.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
3,9 MB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти № 9100-684/22.06.2015 г.
публикуван на: 22.06.2015 16:23:30
310,4 KB
Протокол №2 Липсващи документи
публикуван на: 12.06.2015 14:20:29
538,0 KB
Разяснение № 9100-593 от 29.05.2015г.
публикуван на: 29.05.2015 15:54:57
71,1 KB
Разяснение с изх. № 9100-567 от 25.05.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 25.05.2015 16:01:39
71,7 KB
Обявление за поръчка 00073-2015-0011
публикуван на: 08.05.2015 13:51:39
124,1 KB
Решение за откриване №РД 24-14/08.05.15 г.
публикуван на: 08.05.2015 13:51:39
71,6 KB
Документация за участие
публикуван на: 08.05.2015 13:49:20
802,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.06.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.06.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
01.02.2016 1000001049
13.08.2015
ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД 5'250.00 лв. 15.02.2016
01.02.2016 58
13.08.2015
ДЗЗД БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ 2012 5'818.33 лв. 15.02.2016
07.12.2015 1000001049
13.08.2015
ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД 4'166.67 лв. 14.12.2015
02.12.2015 1000001049
13.08.2015
ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД 8'333.33 лв. 14.12.2015
03.11.2015 1000001049
13.08.2015
ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД 4'166.67 лв. 16.11.2015
03.11.2015 58
13.08.2015
ДЗЗД БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ 2012 4'166.67 лв. 16.11.2015
01.10.2015 1000001049
13.08.2015
ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД 4'383.33 лв. 15.10.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.