"Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по поддръжка и контрол по обособени позиции"

Статус: Прекратен договор

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор за обособена позиция №2
публикуван на: 25.07.2019 16:26:29
757,9 KB
Допълнително споразумение от 28.06.2019 г. с "Пътстрой 2001" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 25.07.2019 16:26:29
1,4 MB
Приложение 1 за освободени гаранции
публикуван на: 10.08.2015 15:16:54
30,0 KB
Договор от 16.07.2015 г. с "Пътстрой 2001" ООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 07.08.2015 11:09:20
5,7 MB
Заповед № РД 22-1324 от 24.06.2015 за определяне на изпълнител
публикуван на: 25.06.2015 16:27:06
774,4 KB
Решение № РД 24-22 от 24.06.2015 за прекратяване на обособена позиция № 1
публикуван на: 25.06.2015 16:27:06
607,2 KB
Оценъчни таблици към протокол № 4
публикуван на: 25.06.2015 16:27:06
83,5 KB
Проткол № 4 от 22.06.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.06.2015 16:27:06
56,0 KB
Оценъчни таблици към протокол № 3
публикуван на: 25.06.2015 16:27:06
76,0 KB
Протокол № 3 от 16.06.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.06.2015 16:27:06
134,5 KB
Протокол № 1 от 21.05.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.06.2015 16:27:06
84,0 KB
Съобщение за отваряне на цени с Изх. № 9100-659/17.06.15 г.
публикуван на: 17.06.2015 15:43:10
361,2 KB
Протокол №2 от 01.06.2015 г.
публикуван на: 05.06.2015 11:42:00
1,1 MB
Решение за откриване на процедура - РД 24-9 от 08.04.2015 г.
публикуван на: 09.04.2015 13:30:57
69,6 KB
Списък - Приложение 3
публикуван на: 09.04.2015 13:30:57
74,7 KB
Списък - Приложение 2
публикуван на: 09.04.2015 13:30:57
45,0 KB
Списък - Приложение 1
публикуван на: 09.04.2015 13:30:57
36,5 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 09.04.2015 13:30:57
131,3 KB
Документация за участие
публикуван на: 09.04.2015 13:30:57
1011,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.05.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.05.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
25.02.2016 700
18.12.2015
ПЪТСТРОЙ - 2001 ООД 5'450.23 лв. 15.03.2016
12.01.2016 700
18.12.2015
ПЪТСТРОЙ - 2001 ООД 18'207.38 лв. 29.01.2016
23.12.2015 695
13.11.2015
ПЪТСТРОЙ - 2001 ООД 8'943.87 лв. 30.12.2015
21.12.2015 695
13.11.2015
ПЪТСТРОЙ - 2001 ООД 6'916.67 лв. 30.12.2015
07.12.2015 695
13.11.2015
ПЪТСТРОЙ - 2001 ООД 14'418.52 лв. 14.12.2015
16.06.2015 671
15.06.2015
ПЪТСТРОЙ-2001 ООД 3'577.50 лв. 30.06.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.