"Охрана със сигнално - охранителна техника за нуждите на Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор
публикуван на: 13.06.2018 16:28:08
3,0 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 02.04.2015 15:27:49
48,4 KB
Договор от 04.03.2015 г. с "Велттед секюрити" ЕООД
публикуван на: 02.04.2015 15:16:57
6,0 MB

Краен срок за получаване на документи

24.06.2014 17:00

Краен срок за подаване на оферта

04.07.2014 12:00

Обществената поръчка е валидна до

04.07.2014 12:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
16.05.2016 0000017353
16.05.2016
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 06.06.2016
25.05.2016 17356
16.05.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 01.06.2016
25.05.2016 17356
16.05.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 01.06.2016
25.05.2016 17356
16.05.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 01.06.2016
03.05.2016 16415
15.02.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 30.05.2016
03.05.2016 16705
15.03.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 30.05.2016
03.05.2016 17032
18.04.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 30.05.2016
03.05.2016 17049
18.04.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 17.05.2016
03.05.2016 16726
18.03.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 17.05.2016
04.05.2016 17040
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 13.05.2016
10.05.2016 17036
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 13.05.2016
18.04.2016 0000017038
18.04.2016
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 05.05.2016
26.04.2016 17041
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 03.05.2016
26.04.2016 17041
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 03.05.2016
26.04.2016 17041
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 03.05.2016
27.04.2015 16742
18.03.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 835.00 лв. 28.04.2016
29.03.2016 13829
10.06.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 14167
08.07.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 14478
06.08.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 14812
08.09.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 15123
15.10.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 15447
16.11.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 15799
11.12.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 15800
11.12.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 16422
15.02.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
31.03.2016 16738
18.03.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 75.00 лв. 15.04.2016
06.04.2016 0000016730
18.03.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 13.04.2016
25.03.2016 0000016729
18.03.2016
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 16431
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 78.30 лв. 01.04.2016
17.03.2016 16414
15.02.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 745.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 15760
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 15759
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 15448
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 14817
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 14483
07.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 15129
19.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
29.03.2016 16727
18.03.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.03.2016
25.03.2016 16731
18.03.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 30.03.2016
25.03.2016 16731
18.03.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.03.2016
25.03.2015 16731
18.03.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 30.03.2016
18.03.2016 16428
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 200.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16427
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16426
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 10.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16396
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16391
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16419
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16420
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16421
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16418
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16424
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16395
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 29.03.2016
18.03.2016 16423
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.03.2016
15.03.2016 16425
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 75.00 лв. 29.03.2016
21.03.2016 0000016412
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 28.03.2016
19.02.2016 16410
15.02.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 18.03.2016
19.02.2016 0000016409
15.02.2016
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 02.03.2016
24.02.2016 15833
22.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15832
22.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15831
22.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 17.40 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15830
22.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 96.75 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15826
21.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 13.55 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15825
21.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 94.85 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15823
21.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 10.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15822
21.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 10.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15804
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15803
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15802
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15801
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15798
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15797
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15796
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15795
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15793
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 196.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15791
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15790
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15789
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15788
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15787
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15776
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15775
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15774
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15740
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15739
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15737
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 15462
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 5.12 лв. 29.02.2016
18.02.2016 16408
15.02.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 101.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 16413
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 26.33 лв. 29.02.2016
24.02.2016 16413
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 16413
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 981.67 лв. 29.02.2016
25.02.2016 16407
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 27.02.2016
04.02.2016 15769
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 27.02.2016
28.01.2016 0000015777
09.02.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 15.02.2016
28.01.2016 0000015778
09.02.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 15.02.2016
04.02.2016 15794
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 40.50 лв. 15.02.2016
04.02.2016 15828
22.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 14.50 лв. 15.02.2016
04.02.2016 15829
22.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 4.50 лв. 15.02.2016
04.02.2016 15792
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 4.50 лв. 15.02.2016
04.02.2016 15827
22.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 4.50 лв. 15.02.2016
04.02.2016 15463
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 18.85 лв. 15.02.2016
04.02.2016 15461
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 15.02.2016
04.02.2016 15460
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 90.00 лв. 15.02.2016
01.02.2016 15452
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 196.00 лв. 15.02.2016
01.02.2016 15449
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15428
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15429
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15454
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15424
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15450
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15451
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15453
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15456
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15459
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 765.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15458
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 15455
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 258.00 лв. 15.02.2016
12.01.2016 15444
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 29.01.2016
21.12.2015 0000015772
09.12.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 13.01.2016
15.12.2015 0000015753
09.12.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 13.01.2016
28.12.2015 15464
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 745.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 15109
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 14795
07.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 14463
05.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 15131
19.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 14819
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 8.70 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15781
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15781
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15780
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15780
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15781
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15780
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 15751
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.12.2015
28.12.2015 15440
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.12.2015
28.12.2015 15111
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 15806
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 15805
11.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.12.2015
14.12.2015 5772
09.12.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 101.00 лв. 29.12.2015
14.12.2015 5762
09.12.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 101.00 лв. 29.12.2015
23.12.2015 0000015115
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 29.12.2015
26.11.2015 15457
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 14.12.2015
26.11.2015 15441
16.11.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 101.00 лв. 26.11.2015
05.11.2015 15135
20.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 81.00 лв. 16.11.2015
05.11.2015 15134
20.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 3.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15094
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15099
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15124
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15120
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 196.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15098
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15124
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15119
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15126
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15121
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15117
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15118
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 16.11.2015
02.11.2015 15125
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 400.00 лв. 16.11.2015
29.10.2015 15127
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 16.11.2015
26.10.2015 15130
19.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 1'064.00 лв. 30.10.2015
29.10.2015 15114
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.10.2015
28.10.2015 15113
15.10.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.10.2015
28.10.2015 15112
15.10.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14807
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14808
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14784
07.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14785
07.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14811
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14813
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14780
07.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14815
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14814
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 400.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14805
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14809
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 196.00 лв. 29.10.2015
19.10.2015 14810
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 29.10.2015
29.09.2015 14797
07.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 22.10.2015
09.10.2015 14803
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 16.10.2015
02.10.2015 13826
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 196.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 13827
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 13837
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 13836
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 21.46 лв. 15.10.2015
02.10.2015 13828
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 13825
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14140
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14141
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14133
06.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14166
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14161
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14162
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14163
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14164
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 196.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14165
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14168
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14170
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 400.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14172
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 22.50 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14451
05.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14452
05.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14447
05.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14473
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14472
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14475
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 196.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14479
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14480
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 400.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14481
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14476
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14477
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
02.10.2015 14474
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.10.2015
30.09.2015 14816
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 13.10.2015
28.09.2015 14818
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.09.2015
28.09.2015 14818
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 29.09.2015
28.09.2015 14818
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 29.09.2015
14.09.2015 0000014802
08.09.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 18.09.2015
31.08.2015 0000014157
08.07.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 18.09.2015
11.09.2015 14799
08.09.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 17.09.2015
11.09.2015 14800
08.09.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 17.09.2015
17.08.2015 14485
07.08.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 24.65 лв. 17.09.2015
17.08.2015 14466
05.08.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 17.09.2015
03.09.2015 14153
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 16.09.2015
28.08.2015 0000014468
05.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 14.09.2015
26.08.2015 14484
07.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 28.08.2015
26.08.2015 14484
07.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 28.08.2015
26.08.2015 14484
07.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 28.08.2015
13.08.2015 14171
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 28.08.2015
13.08.2015 13183
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 4.51 лв. 28.08.2015
18.08.2015 14482
06.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 27.08.2015
18.08.2015 0000014467
05.08.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 24.08.2015
30.07.2015 14155
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
19.06.2015 13818
09.06.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13832
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 728.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13842
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 24.68 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13831
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13830
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 32.50 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13482
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13478
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13477
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13479
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13476
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 364.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13185
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 0.90 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13184
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 7.22 лв. 20.08.2015
13.07.2015 14156
08.07.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 20.08.2015
29.05.2015 13502
15.05.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 49.46 лв. 20.08.2015
05.08.2015 13823
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 14.08.2015
05.08.2015 13804
04.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 14.08.2015
05.08.2015 13803
04.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 14.08.2015
05.08.2015 13840
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 400.00 лв. 14.08.2015
30.07.2015 0000014158
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 14.08.2015
04.08.2015 13814
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 13.08.2015
11.06.2015 13821
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 12.08.2015
10.06.2015 13536
28.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 13.06 лв. 12.08.2015
23.07.2015 14173
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.07.2015
23.07.2015 14160
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.07.2015
23.07.2015 14160
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 29.07.2015
23.07.2015 14160
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 29.07.2015
06.07.2015 0000013819
09.06.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 24.07.2015
03.07.2015 13484
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 23.07.2015
29.06.2015 13817
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 12898
28.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 206.45 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13467
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 400.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13517
26.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 9.05 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13518
26.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 161.46 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13824
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13834
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 21.46 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13835
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13516
26.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 150.21 лв. 15.07.2015
22.06.2015 13822
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.06.2015
22.06.2015 13822
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 30.06.2015
22.06.2015 13822
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 30.06.2015
11.06.2015 13538
28.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 113.83 лв. 30.06.2015
11.06.2015 13537
28.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 11.74 лв. 30.06.2015
23.06.2015 0000013820
09.06.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 25.06.2015
08.06.2015 13189
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 229.40 лв. 22.06.2015
03.06.2015 13468
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 16.06.2015
03.06.2015 13472
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 16.06.2015
03.06.2015 13471
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 140.00 лв. 16.06.2015
03.06.2015 13470
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 16.06.2015
03.06.2015 13469
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 16.06.2015
03.06.2015 13466
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 16.06.2015
03.06.2015 13198
28.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 4.51 лв. 16.06.2015
03.06.2015 13505
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 43.50 лв. 16.06.2015
29.05.2015 0000013503
15.05.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 12.06.2015
28.05.2015 13501
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 21.46 лв. 10.06.2015
28.05.2015 13182
27.04.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 121.91 лв. 30.05.2015
25.05.2015 13500
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 897.84 лв. 29.05.2015
14.05.2015 13191
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 325.09 лв. 29.05.2015
14.05.2015 13163
21.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 2.71 лв. 29.05.2015
14.05.2015 13164
21.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 9.02 лв. 29.05.2015
14.05.2015 13161
21.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 4.51 лв. 29.05.2015
14.05.2015 13160
21.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 4.52 лв. 29.05.2015
13.05.2015 0000013193
27.04.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 4.51 лв. 20.05.2015
14.05.2015 13192
27.04.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 1.81 лв. 18.05.2015
08.05.2015 0000013196
28.04.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 5.42 лв. 14.05.2015
05.05.2015 13165
21.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 0.90 лв. 14.05.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.