„Осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и публичност“; Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта“

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 24.11.2014 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0048

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 Информация за датата и основанието за приключване на даговор с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
публикуван на: 28.07.2015 09:48:20
62,7 KB
Информация за изпълнението на договор с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 28.07.2015 09:48:20
66,8 KB
Договор по чл. 43 ал.7 от 05.06.2015 г. с "Инфо трейнинг" ООД
публикуван на: 06.07.2015 15:47:57
45,5 KB
Договор от 07.04.2015 г. с Я. Алексиев ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 05.05.2015 17:17:44
5,3 MB
Договор от 06.04.2015 г. с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 05.05.2015 17:15:24
4,2 MB
Протокол 3 от 13.02.15 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 23.02.2015 17:22:00
172,9 KB
Протокол 2 от 14.01.15 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 23.02.2015 17:22:00
201,2 KB
Протокол 1 от 07.01.15 г.
публикуван на: 23.02.2015 17:22:00
88,8 KB
Заповед РД 22-346 от 20.02.15 г.
публикуван на: 23.02.2015 17:22:00
126,7 KB
Обявление за отваряне и оповестяване на ценовите оферти 9100-131/10.02.15 г.
публикуван на: 11.02.2015 11:02:00
466,0 KB
Документация за участие
публикуван на: 24.11.2014 17:00:00
708,5 KB
Обявление за поръчка 00073-2014-0048
публикуван на: 24.11.2014 17:00:00
201,3 KB
Решение за откриване № РД 24-74 от 24.11.2014 г
публикуван на: 24.11.2014 17:00:00
72,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.01.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.01.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.