ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0043 "Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 "ОДЗ "Пролет" и обект 12 "Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" по проект: "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г."

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Уникален номер в РОП: 00073-2014-0043

Документация

Файл Размер
Приложение 4 - Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение
публикуван на: 22.02.2016 11:40:00
32,0 KB
Информация за изпълнението на договора
публикуван на: 04.12.2015 15:32:26
73,4 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор с Обединение Вариант - АСК, гр. Велико Търново
публикуван на: 04.12.2015 15:32:26
65,5 KB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 03.09.2015 11:25:20
12,6 KB
Договор от 06.03.2015 г. с Обединение Вариант - АСК (21.04.2015 16:46)
публикуван на: 21.04.2015 16:46:12
7,0 MB
Заповед № РД 22-150 от 21.01.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 21.01.2015 00:00:00
80,5 KB
Оценъчни таблици - окончателна оценка
публикуван на: 21.01.2015 00:00:00
94,4 KB
Протокол № 4 от 19.01.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.01.2015 00:00:00
124,5 KB
Оценъчни таблици - техническа оценка
публикуван на: 21.01.2015 00:00:00
85,4 KB
Протокол № 3 от 14.01.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.01.2015 00:00:00
442,8 KB
Протокол № 1 от 11.12.2014 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.01.2015 00:00:00
84,8 KB
Обявление за промяна датата за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 16.01.2015 00:00:00
61,8 KB
Обявление за отваряне на цени
публикуван на: 14.01.2015 00:00:00
68,6 KB
Протокол № 2 от 05.01.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
118,2 KB
Документация за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,2 MB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
173,1 KB
Решение № РД 24-67 от 22.10.2014 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
77,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.12.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.12.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.