ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9031869 "Услуга по организиране на летен фестивал "Сцена на вековете" 2014 г. в град Велико Търново"

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 07.07.2014 16:55

Документация

Файл Размер
Информация № 1 за извършено плащане по договор с "Царевград Търнов" ЕООД
публикуван на: 13.01.2015 00:00:00
22,0 KB
Протокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
277,3 KB
Уведомление за избор на изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
40,0 KB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
201,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
90,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.07.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.07.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.