ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029233 „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново” по обособени позиции: Позиция 1: Сключване на застраховка „Трудова злополука” за служители към структури на Община Велико Търново” Позиция 2: „Сключване на застраховка „Злополука и заболяване” за учащи към структури на Община Велико Търново”

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 13.05.2014 15:30

№ в РОП/ПОП: 9029233

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за приключване на договор от 20.06.2014 г. с "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, Главна агенция Велико Търново
публикуван на: 09.04.2015 12:16:26
60,6 KB
Информация за датата и основанието за приключване на договор от 02.06.2014 г. с "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, Главна агенция Велико Търново
публикуван на: 09.04.2015 12:16:26
67,0 KB
Уведомление за избор на изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
43,7 KB
Разяснение с изх. № 9100-610/19.05.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
101,4 KB
Разяснение с изх. № 9100-606/15.05.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
841,7 KB
Публична покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
97,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
269,0 KB
Списък
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
482,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.05.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.05.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.