ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029169 "Предпроектни проучвания за обект: "Изграждане на екоурбанистични зони в Еврорегион Долен Дунав - модели за устойчиво градско развитие" по програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020"

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 12.05.2014 16:57

Документация

Файл Размер
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
436,5 KB
Техническо задание
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
959,6 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
100,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

20.05.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.05.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.