03.10.2013 09:00

Изложба на преподаватели и студенти I-kona

Изложбата е на преподаватели и студенти от учебното ателие на проф. Милан Книжак от академия за изящни изкуства в Прага

   Думата „икона“ произлиза от гръцката дума „eikon“, означаваща образ. Оригиналното значение на „икона“ е свещена творба, но днес се използва в по-широк смисъл като култов предмет или личност, както и в компютърната терминология. Творбите, които ще бъдат изложени, отразяват явлението „ортодоксални икони“ в традиционното българско изкуство, както и явлението „икони“ в съвременното изкуство. Необходимото условие при създаването им е внимателно изследване на ортодоксалните икони. След като се запознаят с произхода и естествените връзки по темата, творците могат спокойно да боравят с нея. Изложбата ще бъде открита в понеделник, 14 октомври, от 17:00 ч., в изложбени зали „Рафаел Михайлов” Велико Търново.
В изложбата са представени и предварително подготвени в студиото на проф. Милан Книжак образци на студентски работи - рисунки, обекти, фотографии, видео и др. „За нуждите на моето ателие дефинирах термина „интермедиен“ като свободно движение на медии. В никакъв случай това не се припокрива с мултимедийността, разбирана като свързване на различни медии в едно цяло. Под „свободно движение“ имам предвид, че наред с класическите дисциплини, каквито са създаването на картини и скулптури, студентите могат да използват видеото и компютъра, да създават инсталации (понякога от необичайни елементи), като част от обучението могат да включат литературни, музикални или театрални форми, да помислят за архитектура, разбира се могат да създават и мултимедийни проекти. Това означава, че всички познати и непознати области са еднакво отворени и възприети от тях.“, сподели проф. Милан Книжак.

Обединяващ елемент на изложбата е форматът „картина“ (вертикален формат 130x100 см), базиран на т.нар. „врата на хармонията“ – традиционна пропорция в размера на картината, т. е. едната страна на квадрата към нейния диагонал в съотношение 1:1,41. Тази канонична пропорция се използва при иконите изобщо. Всеки художник сам е избрал техниката за създаването на творбата си.
Професор Милан Книжак е бивш ректор на чешката Академия за изящни изкуства (1999-2011), изтъкната и провокативна личност от чешката (и чехословашката) културна сцена от последните 50 години и пионер в изкуството на пърформанса, който също така изследва връзките между радикалното алтернативно изкуство и това, което е наричано мейнстрийм или дори кич. В момента проф. Книжак ръководи Ателието по интермедиални изкуства на Академията за изящни изкуства, Прага, както и основаната неотдавна от него собствена школа за изкуство.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.