03.10.2013 12:00

Mинистерството на регионалното развитие стартира за трети път информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

   За трети пореден път Министерството на регионалното развитие стартира информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Информационните дни по проекта „Енергийно обновяване на българските домове” ще се проведат в периода 2 до 4 октомври 2013 г., както следва:
 
-  2 октомври – пред Община Велико Търново, до пилоните от 15:00ч. до 18:30ч.;

-  3 октомври – пред Община Велико Търново, до пилоните от 15:00ч. до 18:30ч.;

-  4 октомври – пред Съдебната палата от 15:00ч. до 18:30ч.
 
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА ВАШИТЕ ДОМОВЕ

Европа покрива:

- Енергийното обследване - 100%;
 

- Консултантската дейност - 100%;
 

- Проектиране и строително-ремонтни дейности, свързани с енергийното обновяване - 75%.
 

В Министерството на регионалното развитие са внесени за оценка общо 230 заявления за интерес и подкрепа, останалите са в процес на коригиране и допълване от страна на собствениците с помощта на проектните мениджъри. Одобрени към момента са 198 сгради, на които проектните мениджъри изготвят индикативни бюджети за обновяването. Отхвърлените сгради са твърде малко в сравнение с общия брой подадени заявления – само 19. 9 заявления са върнати за коригиране.
Получават се и все повече заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност, като общият им брой до момента е 28. Сключени са 19 споразумения за финансова помощ, първите от които бяха за сгради в София, но вече имаме и в Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Монтана, Кърджали, Смолян и Хасково. Останалите заявления за финансова помощ са в процес на оценка.
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Бенефициент по проекта е дирекция „Обновяване на жилищни сгради“ в Министерството на регионалното развитие.
До момента са проведени две информационни кампании - една през 2012 г. и една през 2013 г. Предстои финална пролетна кампания по проекта през 2014 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.