21.05.2024 16:23

Асфалтират цялостното улици в кв. „Света гора“ във Велико Търново

Започна цялостното преасфалтиране на улиците в кв. "Света гора". Полага се първият слой по ул. "Димитър Найденов" и ул. "Сливница".
Паралелно с това продължава доизграждането на тротоарите, поставят се стълбове за ново улично осветление както в този район, така и по улиците "Теодосий Търновски" /в района под Студентските общежития" и към изхода за Варна/, по ул. "Свети Климент Охридски" /обходната на крепостта Царевец/ и по ул. "Ксилифорска". Тези участъци също са цялостен първи слой нов асфалт.
Предстои свързването на улиците "Сливница", "Климент Охридски" и "Ксилифорска" чрез двата нови моста в подножието на Царевец, чието строителство е в напреднала фаза. След това ще бъде положен износващият асфалтов слой по всички улици в кв. "Асенов" и кв. "Света гора", които са обект на основен ремонт.
Всички тези обекти, заедно с новите мостове, са част от големия инфраструктурен проект на Община Велико Търново, изпълняващ се по Програма Interreg V-A Румъния България.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.