12.01.2023 14:00

Община Велико Търново организира поредна разяснителна среща за новата програма за саниране

Програмата предвижда 50 милиона лева за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Велико Търново

Община Велико Търново организира трета по ред разяснителна и информационна среща за жителите на общината относно новата процедура за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Интересът сред великотърновци е голям, показаха досега проведените до сега подобни събития, посетени от стотици граждани, както и от многобройните въпроси  отправени към администрацията на общината по телефона и електронната поща.
В тази връзка на 18 януари /сряда/ от 17,30 ч. в Голяма зала на Общината отново се организира такава среща, на която са поканени всички заинтересовани граждани, а именно:
  • домоуправители на многофамилни жилищни сгради (проектирани преди 26 април 1999 г.) управляващи се по реда на Закона за управление на етажната собственост, на територията на цялата община);
  • председатели на управителни съвети и управители на сдружения на собствениците (регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост).
По новата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ за Община Велико Търново са предвидени 50 милиона лева, с които могат да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Все още продължава обследването на сградите и изготвянето на техническите паспорти.
За около 35 - 40 сгради във Велико Търново дейностите по регистрацията на сдружения на собствениците, обследването на сградите и изготвянето на техническите паспорти са в напреднала фаза.
За допълнителни разяснения и информация по темата на срещата:
арх. Николай Миладинов:
телефон : 0882366636
е-mail:nikolay.miladinov@gmail.com

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.