18.08.2021 12:00

Във Велико Търново: Премахнаха 64 изоставени автомобила от паркинги и междублокови пространства

За още 68 непотребни МПС текат процедури

Общинската администрация във Велико Търново продължава дейността си по установяване и премахване на излезли от употреба автомобили на територията на старата столица и общината.
От началото на 2021 година са установени 132 МПС, които са изоставени върху общински площи – паркинги, междублокови пространства и др. На собственика на всяко от тези возила е издадено предписание за предприемане на действия. Доброволно са премахнати 56 автомобила, издадени са 13 заповеди за принудително репатриране, 8 вече са изпълнени. За останалите 68 возила текат процедури.
Изоставените МПС са вид отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците. На премахване подлежат автомобили и возила, намиращи се на общински или държавни площи, чиято регистрация е прекратена за повече от три месеца или чийто знак за годишен технически преглед е изтекъл повече от три месеца от определената дата за нова проверка.
Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства, попадащи в горните две категории, следва да предприемат незабавни действия за освобождаване на заетите площи. Когато установи изоставени автомобили, отговарящи на горните условия, Общинска администрация инициира процедура по тяхното принудително преместване на общинската площадка. Ако в 14-дневен срок след приключване на тази процедура возилото не бъде потърсено, то ще бъде разкомплектовано. Едновременно с това на собствениците се налагат и глоби съгласно местната Наредба за опазване на околната среда.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.