10.10.2019 12:00

Община Велико Търново отчита много добри резултати от реализация на политиките си за ограничаване популацията от безстопанствените кучета

Във връзка с въвеждането на електронен Регистър за административна регистрация на домашни кучета с „Ветеринарен модул“ Община Велико Търново отчита много добри резултати от реализация на устойчивите си политики за ограничаване популацията от безстопанствени кучета.
По време на проведената презентация на ветеринарния модул, където  бяха представени предимствата и възможностите на Регистъра на всички практикуващи ветеринарни лекари в общината  бяха отчетени много добри резултати.
Общината системно работи по реализиране на възложените и по Закона за ветеринарномедицинска дейност /ЗВМД/ и Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ дейности.
Успешно се изпълнява Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, както и Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на Община В. Търново.
Основен проблем с бездомните кучета е липсата на адекватен контрол от страна на стопаните върху популацията на домашни кучета.
Популяризират се ползите от кастрацията на домашни кучета, контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.
За пети пореден път бе проведена съвместна кампания с фондация „Четири лапи“ за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на общината. Кампанията е пример за успешно партньорство между местната власт и неправителствения сектор по обществено значими каузи. За да стимулира собствениците на домашни кучета да предотвратят нежелано поколение на техните любимци, Община Велико Търново извършва и безплатна кастрация на домашни кучета и котки.
Община Велико Търново има изграден и много добре функциониращ приют за безстопанствени кучета с капацитет 80 места, като с приоритет се настаняват болни и агресивни животни. Със специални кампании се стимулира осиновяването на животни.
 Община Велико Търново има сключен договор с ЕТ „Пролет-Й. Йорданов”, в изпълнение на който безстопанствените кучета се залавят и се настаняват в Общинския приют. Прилага им се вътрешно и външно обезпаразитяване, и кастрация.
От месец октомври е въведен и Електронен регистър  за административно регистриране на домашни кучета и Ветеринарен модул. Той бе представен пред практикуващите ветеринарни лекари. През месец ноември  предстои обучение с кметове и кметски наместници   в общината за работа с Регистъра.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.