07.10.2019 11:00

Община Велико Търново e сред първите в страната, въвеждащи електронен Регистър за административна регистрация на домашни кучета

Община Велико Търново е сред първите в страната, които въвеждат електронен Регистър за административна регистрация на домашни кучета със съставна част „ВЕТЕРИНАРЕН МОДУЛ“.
Работейки с Електронен регистър за домашни кучета, оторизираните общински служители много по-качествено и лесно ще изпълняват своите преки задължения. Въвеждането на електронния регистър съществено ще допринесе за още по-добро овладяване на популацията на безстопанствени кучета, тъй като основна причина за наличието им е липса на контрол върху домашните кучета.
Достъпът и работата във ветеринарния модул е напълно безвъзмездна за ветеринарните лекари, практикуващи на територията на община Велико Търново. Информацията, която ще въвежда всеки лекар е недостъпна за останалите потребители, въведена в картона на всяко куче, тя може да се визуализира и разпечата под формата на попълнен Образец ЗЖ-124 на БАБХ:
  • Чрез въвеждане на информацията във ветеринарния модул към Електронната система на Община Велико Търново, всеки практикуващ ветеринарен лекар ще е изпълнил своето нормативно задължение към общината, без да се налага оформяне и изпращане на  информацията под друга форма.
  • Разработването и поддръжката на ветеринарния модул ще е за сметка на общината и ветеринарните лекари няма да имат никакъв финансов ангажимент.
В тази връзка на 09.10.2019 г. ще се извърши презентация на ветеринарния модул, където ще  бъдат представени на всички практикуващи ветеринарни лекари в общината  идеята за разработването му, ползите за ветеринарните лекари от употребата му, ще бъде демонстрирано как се работи с него и те веднага ще могат да получат индивидуален достъп до системата.
Тази среща е предвидена като: "Обучение за работа с ветеринарно-медицински модул към Електронен регистър за домашни кучета".
Обучението ще се проведе на два етапа: на 09.10.2019 г. с ветеринарните лекари, практикуващи на територията на Община Велико Търново, през месец ноември  предстои обучение с кметове и кметски наместници   в общината.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.