26.01.2013 12:00

Своевременно се извършва снегопочистването

  Непосредствено след образуването на снежна покривка в събота започна почистването на снега. На улиците и по пътната мрежа на общината работиха всички снегопочистващи машини, опесъчаващата техника, както и хората, които почистват пространствата на спирките на градския транспорт и обществените пространства.

Освен обичайно използваната техника са мобилизирани допълнително още 7 машини, които да подпомогнат процеса на чистене след обилния снеговалеж.

След почистването се извършва обработка на пътните платна със солно - пясъчна смес, както и с химическия препарат „айсмелт” против обледяване на настилките в нощните и ранните сутрешни часове.

Община Велико Търново се обръща с апел към собствениците на МПС да преместят паркираните върху уличните платна автомобили и по този начин да улеснят процеса на снегопочистване от специализираната техника.

Общината припомня на всички собственици, наематели и ползватели на сгради, че съгласно разпоредбите на Наредба за опазване на околната среда имат задължение да почистят от сняг площите пред имота си, както и да почистят от ледени висулки стрехите на сградите си.

В срок и според утвърдените графици се извършва почистването и опесъчаването на пътищата от четвъртокласната пътна мрежа, както и почистването на пътищата и улиците в населените места на територията на общината.

Не са регистрирани сигнали за нарушения в нормалното продоволствено снабдяване, както и в доставките на електричество и питейна вода в населените места на територията на общината.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.