23.01.2013 17:00

Регион Велико Търново участва в Информационен ден за Европейска столица на културата

  Делегация от общината представи „Регион Велико Търново” в рамките на първият информационен ден, организиран от Министерство на културата в рамките на подготовката на българските градове и региони за културна столица на Европа за 2019 година.

В рамките на събитието заместник министъра на културата и главен координатор на българската кандидатура Митко Тодоров приветства представителите на присъстващите 10 общини, взели участие в срещата. До момента официално подадените кандидатури са 13, като има вероятност те да станат повече до края на периода за кандидатстване. Разяснени бяха условията и сроковете, в които всички кандидати трябва да подготвят и подадат в Министерство на културата своите формуляри за кандидатстване.

Анн Бранч - началник в главна дирекция „Образование и култура” в Европейската комисия изнесе обстоен доклад за всички основни изисквания, условия и срокове, на които трябва да отговарят успешните кандидатури. Тя подчерта, че в основата на успеха са добрата концепция и разумните предложения за бюджет на кандидатурите. Европейският експерт обърна внимание на факта, че голям шанс за успех имат градовете, които развиват и надграждат с оригинални, иновативни и креативни събития културно - историческото си наследство и могат да подчертаят европейските измерения на своите кандидатури.

Анализа на извършената до момента работа по подготовката на кандидатурата на регион Велико Търново за кандидатурата е, че основните дейности са извършени в срок и при спазване на основните критерии и изисквания.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.