31.01.2019 18:00

91,6 милиона лева е бюджета на Велико Търново, приеха го с над 85% одобрение

С над 85,2% одобрение Общинският съвет днес подкрепи Бюджет 2019 на Община Велико Търново и инвестиционната програма до края на годината. Кметът на Старата столица Даниел Панов подчерта, че и финансовият план, и инвестиционната програма поставят образованието и инфраструктурата като основни приоритети, но отдават необходимото и на социалните дейности, и на културата и туризма. „Благодаря на колегите от администрацията за работата по бюджета. Планираните приходи и разходи са консервативни, но оптимистични и най-важното – напълно реалистични и без грам популизъм“, подчерта градоначалникът.
91,6 милиона лева е стартовият бюджет на Старата столица и общината за 2019 година – с 20% повече спрямо миналата година. Растат както общата субсидия за делегираните от държавата дейности, така и средствата, които общината осигурява за различните дейности. „Напълно реалистичен е и прогнозираният приходен план – 27,8 милиона лева от данъчни и неданъчни приходи“, акцентира кметът Панов.
Бюджет 2019 затвърждава финансовата стабилност. Данъкът върху сградите няма да расте, същото се отнася и за такса смет. Данъкът върху автомобилите се променя по следния начин заради законодателните изисквания: от общо шест групи автомобили на три класа ставките за мощност ще бъдат минимални, а на другите три – сегашното облагане като размер ще бъде намалено. На повече от 7000 от общо 22 000 регистрирани автомобили облагането ще намалее и тук влизат и голям процент масови коли на 10-12 годишна възраст. На други 6000 автомобила данъкът ще се запази или ще се увеличи с до 40 стотинки на месец. На още около 7000 коли, които са по-стари и замърсяващи, облагането ще е символично увеличено – до 10/15 лева на година“, обясни Панов.
Първи водещ приоритет е образованието, акцентира Панов. Субсидията за делегираните от държавата дейности е в размер на 27,7 милиона лева и е с 20% повече спрямо миналата година. 3,5 милиона лева са средствата, които Община В. Търново допълнително осигурява за образование, младежки дейности и спорт – ръстът е с 12%. „Продължаваме и със сериозните инвестиции в материалната база, с 217 000 лева ще бъдат подкрепени маломерните паралелки“, каза Даниел Панов.
Втори водещ приоритет е инфраструктурата – 19 милиона лева са предвидените разходи за улична мрежа, озеленяване, чистота, разход за водоснабдяване и канализация. С 300 000 лева повече за облагородяване и инфраструктура ще получат и населените места. 450 000 лева е бюджетът на програма „Местни инициативи“, чрез която финансиране получават десетки проекти в населените места.
„Над 650 000 лева извън делегираните от държавата дейности осигуряваме за издръжката на детските ясли, за Детска млечна кухня, Фонд „Ин Витро“ отново ще е със 70 000 лева бюджет. Освен 30-е социални услуги, които се финансират със средства от държавата, Община Велико Търново осигурява необходимия ресурс за още 55 социални услуги, продължи кметът.
Над 630 000 лева са разчетени за културния календар. Отново са заложени 50 000 лева по програма „Изкуство и култура“ за проекти на творците, а с близо 40 000 лева ще бъдат финансирани разнообразни събития в населените места. За програмата за развитие на физическото възпитание и спорта са заложени над 480 000 лв.
„Всяка година във Велико Търново и общината се провеждат над 500 събития годишно, включително и големи международни фестивали, утвърдени в цяла Европа. Бюджет 2019 има за цел да запази пъстротата на културния живот, като същевременно продължаваме с тенденцията да подкрепяме иновативни проекти на утвърдени и на млади творци“, завърши Даниел Панов.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.