30.10.2018 16:45

Модернизираха базата на специализирана социална институция в с. Церова кория

Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост, намиращ се във великотърновското село Церова кория, бе ремонтиран и модернизиран. Обновен е партерният етаж на специализираната институция, където се намират столовата, три ателиета, зала за рехабилитация, двоен санитарен възел и прилежащи към помещенията фоайета.
Строителните работи са част от проекта на Община Велико Търново „Реновация и модернизация на ДПЛУИ – с. Церова кория“, финансиран от фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“ и от общинския бюджет. Общата стойност на инвестицията е 29 801 лева, от които 26 881 лева са от фонда към министерството, а 2920 лева – от  общината. Изпълнител бе фирма „Кидат груп“ ООД.
След модернизацията социалната институция изпълнява всички стандарти и критерии за местоположение и материална база, спазени са санитарно – хигиените норми, съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
В ремонтираните и преустроени помещения са създадени подходящи условия за провеждане на индивидуални и групови трудо-терапевтични, рехабилитационни и образователни прояви и обучения, съобразени с индивидуалните и специфични потребности на лицата с умствена изостаналост.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.