27.11.2012 15:50

Жителите на село Пчелище посрещнаха с радост Кметът на Общината и представители на полицията

  Кметицата на Пчелище Гица Лазарова направи отчет на изпълнението на бюджета на селото. Отделени са 3 000 лв. за ремонт на Клуба на пенсионера и инвалида. Изцяло е ремонтирано помещението за подаване на гробищният парк на стойност 6 000 лв. Ремонтирана е детската площадка в селото. 16 250 лв. са инвестирани в асфалтиране на една улица. Ремонтиран е покрива на сградата на кметството. С 4 000 лв. е ремонтиран покрива на килийното училище. Инсталирани са охранителни камери в центъра на селото.

  Кметът на Община Велико Търново изрази задоволство от факта, че срещата се провежда в ремонтираната сграда на читалището, в отоплената от дарените климатици зала. Видимо е, че с със средствата от бюджета, с проекти, спонсорства и инвестиции в селото, е направено  много в полза на всички жители и на селото.

  В село Пчелище съществува проблем с неспазване на ограничителните пътни знаци и преминаването през селото на камиони, които работят в областта на дърводобива. В следствие на неспазване ограниченията възникват проблеми с разрушаване на пътните настилки, както и с напукване стени на къщи в селото.

  Директора на Областна дирекция на МВР Живко Коцев декларира желанието, съвместно с органите на местното самоуправление и структурите на гражданското общество, да се работи по защита и гарантиране сигурността и безопасността на жителите и тяхното имущество. Комисар Коцев заяви своето задоволство от факта, че в Община Велико Търново всички институции работят заедно и позитивните резултати от това сътрудничество са видими.

  За следващата година е предвидено изготвянето на проект за изграждане на изцяло нова спортна площадка, защото в селото живеят много деца, млади хора и има голяма необходимост от такова съоръжение. Беше поставен въпрос за необходимостта от почистване на дерето, което минава през селото. Кметицата на селото г - жа Лазарова информира жителите, че дерето е включено в проект за почистване, има изготвена количествено стойностна сметка за необходимите дейности и когато бъдат осигурени средствата, ще започне почистването.

   Жители на селото се интересуваха каква ще бъде съдбата на бившето училище в селото. Кметът на общината заяви, че след 2014 г. вероятно ще има средства за социални проекти, защото най - добрата възможност е в подобни сгради да се направят сериозни ремонти и да се оборудват домове за стари хора.   

 „Радвам се, че няма много въпроси, защото това означава, че няма сериозни проблеми и кметицата работи добре” – каза кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.