06.02.2017 10:00

Комисия прави оглед и набелязва мерки за уличните участъци, нуждаещи се от спешни ремонти

Комисия от общински експерти, назначена със заповед на Кмета на Община Велико Търново Даниел Панов извършва подробен оглед на участъците, в които има нарушение на уличните настилки.
След стопяването на снега и леда комисията извършва щателен преглед, оценка и набелязване на необходимите мерки за извършване на спешни ремонтни дейности.
С цел гарантиране на сигурността и предотвратяване на инциденти на най-възловите и средищни места ще бъдат извършени незабавни ремонти със запълване на появилите се дупки по уличните платна със студена смес. При подходящи метеорологични условия останалите участъци с нарушени пътни настилки ще бъдат частично ремонтирани с асфалт.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.