03.02.2017 14:30

Реките на територията на община Велико Търново остават спокойни

Спокойни остават реките на територията на община Велико Търново, въпреки чувствителното повишение на температурите. Комисия, назначена от кмета Даниел Панов, периодично следи нивата на р. Янтра и притоците й – р. Белица и др. Контролът е под координацията на заместник-кмета проф. Георги Камарашев, а проверките се извършват няколко пъти дневно.
В по-голямата си част и р. Янтра, и р. Белица остават замръзнали и без повишени нива. Под наблюдение са и 18-те язовира общинска собственост, които нямат наематели. За останалите водоеми тези дейности са отговорност на съответните ползватели.
Още преди началото на зимния сезон Община Велико Търново взе необходимите мерки. Четири язовира, които са в непосредствена близост до населени места – „Мотела”, „Вятъра”, „Бинев дол” и „Тъмни лък”, бяха изпуснати. Проверени бяха всички отводнителни и хидротехнически съоръжения, а амортизираните елементи бяха подменени. Назначен бе оператор, който да следи за състоянието на язовирите и прилежащата инфраструктура и при необходимост – да набелязва необходимите действия и превантивни мерки.
Близо 2 километра от коритото и бреговете на р. Янтра бяха почистени от наноси и изкуствени образувания за осигуряване на по-добра речна проводимост.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.