07.02.2017 10:00

Реките остават спокойни, незначително е повишението на нивата им

Реките на територията на община Велико Търново остават спокойни, въпреки чувствителното повишение на температурите през последните няколко дни. Незначително е повишението на нивата на водите на р. Янтра и притоците й – между 20 и 30 сантиметра. По речните течения се наблюдава ледоход.
Още от края на миналата седмица комисия, назначена от кмета Даниел Панов, периодично следи нивата на Янтра, Белица и други по-малки реки. Контролът е под координацията на заместник-кмета проф. Георги Камарашев, а проверките се извършват няколко пъти дневно.
Преди началото на зимата близо 2 километра от коритото и бреговете на р. Янтра бяха почистени от наноси и изкуствени образувания за осигуряване на по-добра речна проводимост.
Под наблюдение са и 18-те язовира общинска собственост, които нямат наематели. Община Велико Търново предварително взе необходимите мерки за сигурността на водоемите. Четири язовира, които са в непосредствена близост до населени места – „Мотела”, „Вятъра”, „Бинев дол” и „Тъмни лък”, бяха изпуснати преди началото на зимния сезон. Проверени бяха всички отводнителни и хидротехнически съоръжения, а амортизираните елементи бяха подменени. Назначен бе оператор, който да следи за състоянието на язовирите и прилежащата инфраструктура и при необходимост – да набелязва необходимите действия и превантивни мерки. За останалите водоеми тези дейности са отговорност на съответните ползватели.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.