06.12.2016 12:45

Проведе се обучение на училищни експерти по превенция срещу трафик на хора

Във връзка с раздел III „Обучение и квалификация на кадри” от Националната програма за противодействие на трафика на хора, Местната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ” организира и проведе двудневно обучение по темата в град Велико Търново, насочено към представители на училища от областта. Основни акценти в обучението бяха идентифициране и закрила на деца – жертви на трафик и насилие, и превенция на престъплението в училищна среда. В обучението се включиха директори, учители и педагогически съветници от общините Елена, Златарица, Сухиндол, Стражица, Павликени, Свищов, Лясковец, Горна Оряховица и Велико Търново. Лектори на обучението бяха Десислава Тодорова – старши експерт в Националната комисия за борба с трафик на хора, Мариела Тодорова – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Ваня Ананиева – Секретар на МКБТХ – Велико Търново. В обучението се включиха и Нели Николова – образователен координатор към ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ” и Христина Станчева – Секретар на МКБППМН – Велико Търново, които споделиха своя опит и добри практики в областта на превенцията на трафика на хора.
През първия ден от обучението участниците бяха информирани за видовете трафик на хора, механизмите за въвличане, начините за предпазване и националните политики в областта на предпазване от трафика на хора. През втория ден обучаемите са организирали превантивно-информационни кампании, като в края на обучението участниците са решили да проведат тези кампании в училищата и в населените места, които представят.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.