05.12.2016 11:00

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов разпореди спиране на изкопни работи на улични и тротоарни настилки през зимният сезон

Със своя заповед и в съответствие с Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на СМР на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Велико Търново, както и осигуряване на безопасността на гражданите през зимния сезон 2016 – 2017 година, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов нарежда:
1. От 1 декември 2016 г. (с началото на зимния сезон) до 28 февруари 2017 г. да се преустановят всякакви изкопни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки на територията на Община Велико Търново, извършвани във връзка полагането и изграждането на подземни улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
2. В срок до 30 ноември 2016 г. всички започнати разкопавания да бъдат засипани и се възстановят уличните и тротоарни настилки в първоначалното си положение, при спазване на всички технически изисквания, за осигуряване на нормално безпрепятствено движение на пътните превозни средства и пешеходци по уличната и пътна мрежа на територията на Община Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.