09.09.2016 13:59

Конкурс за заемане на длъжности по проект „Общностен център за деца и родители „Царевград” гр. Велико Търново

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020

Във връзка с реализиране на проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”” по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Община Велико Търново обявява конкурс за заемане на длъжности.
Всички документи може да видите на ТАЗИ страница.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.