07.09.2016 13:30

Утвърден е график за ползване на плувният басейн в СОУ „Емилиян Станев“

Днес, 7 септември в Община Велико Търново се състоя работна среща между представители на плувните клубове, управителя на басейна в СОУ „Емилиян Станев“ Антон Добрев, Пенка Игнатова - директор дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", Георги Давидов, д-р, главен експерт "Образование, младежки дейности и спорт".
Целта на работната среща бе да се подобри координацията и условията за провеждане на тренировъчният процес в плувните клубове в Старата столица.
Обсъдени бяха следните основни теми:
От първи октомври 2016-та години  влиза в сила график за ползване на плувният басейн в СОУ „Емилиян Станев“ от спортните клубове. Обучаващите се в „Модул по физическо възпитание“ ще ползват басейна в периода от 11.00 ч. до 14.00ч. Спортните клубове ще провеждат тренировъчен процес във времето от 14.00 ч. до 20.00ч. Всеки от клубовете ще ползва по един плувен коридор, съгласно утвърден седмичен график.
Плувният басейн в СОУ “Емилиян Станев“ може да бъде ползван от граждани сутрин от 08,00 ч. до 09,00 ч., от 11,00 ч. до 14,00 ч. и от 19.00 ч. до 20.00 ч.
На треньорите и деятелите на плувни спортни клубове бе припомнено задължението всички спортуващи да имат попълнени декларации, касаещи безопасност на децата, които тренират в спортен клуб.
По време на срещата бе обсъден и предстоящият ремонт на басейна в СОУ „Емилиян Станев“, който трябва да бъде извършен в рамките на месец септември.
Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов осигури възможност с финансиране от Националния доверителен екофонд да бъде ремонтиран Общинският плувен басейн в училището. Сградата на басейна ще бъде топлоизолирана, ще се монтират слънчеви колектори за затопляне на водата, а с прилагането на всички мерки за енергийна ефективност средствата за отопление се очаква да намалеят повече от два пъти. Климатичната камера, която осигурява обезвлажняването и затоплянето на въздуха, също ще бъде подменена със средства от Националния доверителен екофонд.
С финансиране от общинския бюджет ще бъдат монтирани нови въздуховоди и ще бъде реконструирана чашата на басейна, което включва смяна на облицовката и фугиране. Работещият котел е достатъчен, за да покрие пълната топлинна мощност за работата на басейна, а до началото на отоплителния сезон ще бъде ремонтиран пусковият блок на втория котел.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.