24.06.2016 15:00

Асоциацията на градовете и регионите с културно –историческо наследство във Франция консултира Асоциация на историческите градове в България

По инициатива на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов Старата столица бе домакин на работна среща между Асоциацията на градовете и регионите с културно –историческо наследство във Франция и Асоциация на историческите градове в България.
Българската асоциация бе представена от експерти на градовете Елена, Горна Оряховица, Дряново, Трявна.
От френска страна участваха експерти от Асоциацията на градовете и регионите с културно –историческо наследство във Франция, както и специалисти от побратименият на Велико Търново град Байон. Асоциацията във Франция наброява над 200 общини, през последната година към нея са се присъединили още 20 общини.
В своите встъпителни думи по време на работната среща Даниел Пано заяви: „Вчера за наша радост бе приет Закон за промяна на Закона за културното наследство, по предложение на НСОРБ. Обособени са 6 центъра под ръководството на Министерство  на културата. Те ще съдействат и способстват за по-кратки процедури по опазване на паметниците на културата. Промяната на закона ще помогне чрез тези регионални структури на Министерство на културата да се работи по-оперативно и по-резултатно. Имаме позитивен опит от периода, в който такава структура съществуваше.
Надяваме се от месец септември звената да започнат ефективно работа. Това ще помогне на собствениците, на архитектите и експертите при подготовка и реализация на проектите.
Заснети са всички сгради в историческата част на града по основните улици. Направени са и силуетни планове на сградите, които са одобрени от Министерство на културата. Издирени са всички собственици на над 90 къщи. Над 15 % от тези собственици в момента имат направени предписания от общината за необходимостта от извършване на фасадни и покривни ремонти. Опасните сгради трябва да бъдат опаковани, докато излезе разрешителното за строеж.
Асоциацията на историческите градове в България има свой сайт, направени са анкети, които членуващите общини попълват, за да се направи проучване на водещите теми и проблеми в областта на опазване на културно-историческото наследство и дейността на общините“, заяви в своето експозе Даниел Панов.
Френските експерти препоръчаха да се работи по-активно и последователно в привличане на повече общини, в България, които имат интерес към тази тема в асоциацията. Партньорството и сътрудничеството в рамките на Балканският полуостров има огромни възможности и потенциал. Френската асоциация с радост би партнирала с всички градове и общини на Балканите, които работят в областта на опазване на културно-историческото наследство. Заедно може да се участва по европейски проекти по тези теми. Асоциациите е добре да направят обща платформа на градовете и общините на Балканите, която да се присъедини в общата европейска мрежа.
Френската асоциация работи в четири основни области:
-Исторически сгради с архитектурна стойност в риск и с проблеми;
-Дейности към обществото и хората, които ги правят съпричастни към процесите на опазване и съхраняване на културното наследство и процеса на неговото опазване. Провеждат обучения на собствениците на имоти, които са част от културното наследство. Специални програми за децата и младите хора;
-Изработване на туристически продукт, стимулиращ и развиващ културният туризъм;
-Международни контакти, връзки и европейски проекти.
През ноември предстои провеждането на Салон на културното наследство в музей „Лувър“, на който ще бъдат обсъждани възможностите за трансгранично сътрудничество и изграждането на международни мрежи и федерации на организациите, които работят по опазване на културното наследство.
Даниел Панов  заяви, че българската асоциация на историческите градове може да набележи конкретни мерки и през месец септември да започне работа по провеждане на обучение за деца и млади хора, специализирани училища, собственици на исторически сгради за приобщаването към проблемите на културното наследство и съвместното търсене на добри решения. Обучението ще бъде подпомогнато от експерти от Асоциацията на градовете и регионите с културно–историческо наследство във Франция.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.