16.03.2016 18:00

Управителният съвет на Националното сдружение на общините разгледа измененията на няколко важни за местната власт закона

Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) разгледа измененията на няколко важни за местната власт нормативни актове. Заседанието бе ръководено от председателя и кмет на община Велико Търново Даниел Панов. Обсъжданите теми бяха свързани с промените в Закона за публичните финанси, Закона за местните данъци и такси, Закона за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности и Изборния кодекс.
Един от въпросите бе свързан с приетите на първо четене в Народното събрание изменения в Закона за публичните финанси. От УС на НСОРБ дават няколко насоки и препоръчват да се предвидят механизми за мониторинг и ранно предупреждение за съществуването на потенциален финансов проблем. Сдружението предлага показателите за финансово състояние на общините да отчитат усилията на местните власти за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, намаляване на просрочените разходи. Според НСОРБ са нужни ясни ангажименти при оздравителните планове както от страна на общините, така и от страна на държавата.
Позицията на Управителния съвет на Сдружението е, че измененията в Закона за местните данъци и такси трябва да са в посока насърчаване на финансова децентрализация и подобряване на модела за финансиране на държавно делегираните дейности.
Друга от темите на заседанието бе свързана с прехвърлянето към общините на собствеността на професионалните училища, финансирани от Министерството на земеделието и храните.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.