20.08.2012 12:14

Проект за енергийна ефективност в ще бъде реализиран ЦДГ „Слънце” във Велико Търново и ОУ „ Д-р Петър Берон” в Дебелец

Община Велико Търново сключи договор с Национален доверителен екофонд за предоставяне на безвъзмездна помощ и реализация на проект  "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Велико Търново".

Дейностите ще се осъществят с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд, Конфедерация Швейцария и Националната схема за зелени инвестиции, информират от общинския пресцентър.

Целта на проекта е намаляване на общите енергийни разходи чрез преустройство и модернизация на ЦДГ „Слънце” във Велико Търново и Основно училище „ Д-р Петър Берон” в Дебелец.Общата стойност на дейностите е 536 000 лева. От тях 482 405 лева безвъзмездно се осигуряват от Националния доверителен фонд. Собственият принос на Община Велико Търново в проекта е 53 601 лева. След ремонтните дейности в двете учебно-възпитателни заведения ще се реализира годишна икономия от финансов ресурс в размер на 76 631 лева.

Ще се предотврати и замърсяването на околната среда чрез намаляване на емисиите от вредни вещества. Ще се използват ефективно и  съвременни технологии с нов вид енергоносители. Чрез проекта ще се създадат  25 работни места.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.