26.07.2012 15:29

Готово е логото за кандидатурата на регион Велико Търново за Европейска столица на културата 2019

Логото „Регион Велико Търново – кандидат за Европейска столица на културата 2019” е резултат от продължително проучване и израз на желанието чрез графичен символ да бъде визуализирана общата концепция на кандидатурата.

Логото практически „илюстрира” слогана на кандидатурата : „Регион Велико Търново – Душата на България, Духът на Европа”.

Чрез графични изображения и елементи, вдъхновени от средновековни ръкописи беше избран символ, който носи в себе си поне няколко пласта от значими идеи, символи и послания:

  • приемственост на съвременната култура, събития и продукти със значимите произведения на изкуството от средните векове на Търновската книжовна и художествена школа,
  • модерна визия, която провокира интереса и въображението на човека, който гледа и се опитва да „разчете” логото, неговото значение, послание и асоциации,
  • внушаване на идеята за безкрайност /чрез спиралата/, с асоциации за множественост на възможности, стилове, единство в многообразието /което е водеща европейска философска концепция,
  • използването на цветовата палитра подкрепя концепцията за многообразие и „пъстрота” както на културите, така и на възможностите за сътрудничество, партньорство и разностилие в областта на културата между всички европейски народи.

Автор на проекта е Борислав Петров – преподавател във Факултет „Изобразителни изкуства” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.