19.07.2012 16:46

Община Велико Търново поема управлението на АМР „Царевец”

Община Велико Търново да получи  право на безвъзмездно управление на АМР „Царевец” в срок до 10 години, гласуваха общинските съветници.

„С предоставеното ни безвъзмездно право за управление ще е възможно археологическият резерват да бъде включен в различни европейски проекти за неговото интегрирано опазване и популяризиране, ще е значително неговото присъствие в културния и обществено-политическия живот. Той ще е център на редица прояви от национално и международно значение, което ще подпомогне кандидатстването на града за Европейска столица на културата през 2019 г.”, се казва в мотивите на кмета Даниел Панов.

За предоставянето на недвижимата културна ценност на общината вече са водени разговори с Министерството на културата. Правата и задълженията на двете страни ще бъдат уредени с договор, като приходите от резервата ще постъпват в бюджета на общината. Предвижда се средствата да се влагат в дейности по опазване на културното наследство, за консервация и реставрация.

През последните десет години „Царевец” е едно от най-значимите културни пространства в старата българска столица. Историческият хълм е център на прояви от международно значение като утвърдилия се фестивал „Сцена на вековете”.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.