04.02.2015 10:15

Финализирани са дейностите по изграждането на три жилища от семеен тип в рамките на проект за деинституционализация на деца

В заключителен етап са дейностите по изграждането на три жилища от семеен тип в рамките на проект за деинституционализация на деца, лишени от родителски грижи, живеещи в социални институции.
Община Велико Търново спечели и реализира проект в размер на 2,1 млн. лв. за изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, в които децата от социалните институции ще бъдат отглеждани и възпитавани в среда, максимално близка до семейната обстановка. Двете новоизградени къщи се намират в двора на Дом за стари хора, а третата на улица "Колония Товар".
Очаква се окончателното приключване на дейностите в рамките на проекта да стане до края на месец февруари.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.