30.01.2015 15:00

Проект "Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново"

Община Велико Търново кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиции социален работник/социален педагог) по Проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване.
Община Велико Търново удължава срока за изразяване на интерес от потенциални кандидати до 17:00ч. до 06.02.2015г. за позиция социален работник/социален педагог. Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална автобиография, с подробно описание на изискуемите в точка 1 квалификация и опит. Подробна информация може да намерите в ТАЗИ СЕКЦИЯ.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.