23.05.2013 10:30

Временна организация и безопасност на движението

   Във връзка с дейностите на обект “Изграждане на водопровод и канализация на  централна градска част град Велико Търново”, по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния  фонд на Европейската общност”, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов със своя заповед въвежда:
Временна организация и безопасност на движението за горепосочения обект,  като се затваря за движение на МПС:
·          Площад ”Велчова завера“ (хотел „Янтра“) - за времето  от 6:00 часа на 28 май 2013 г. до 24:00 часа на 28 май 2013 г.
·       Движението на МПС да става по обходния маршрут: каменен мост над река Янтра (при църквата „Св. Четиридесет мъченици“)  -  ул. „Климент Охридски“ -  път около хълма „Царевец“ -  квартал "Света гора" – път I - IV – Южен пътен възел – ул. „Христо Ботев“ – център град  Велико Търново и обратно.
·        За времето  от 6:00 часа на 28 май 2013 г. до 24:00 часа на 28 май 2013 г. се забранява движението и по ул. „Опълченска“. Обходният маршрут е по направление: главен път  I - V – Южен пътен възел – център град Велико Търново и обратно. 
 
  1. За изпълнение и поддържане на сигнализацията съгласно проекта за временна организация на движението по силата на чл. 81 от Наредба № 3 на МРРБ определям  фирма  „Пътстрой  –  2011”  ООД   град  Велико Търново,   с  управител Румен  Иванов, GSM 0888 310 925. 
  2. Да се направят промени  в  маршрутите на  градските  автобусни  линии,  при изпълнението  на строителството, както следва:
 
       Автобусни  линии  № 20, 40, 50 и 110:
 
  • В посоката  площад ”Майка България” към  крайна спирка  -  площад “Цар Иван  Асен І” (обръщало бивш завод Мавриков)
    • Движението на автобусите да става по ул. ”Васил Левски” – ул.”Христо Ботев” – спирка Летен театър
 
  • В посока от крайна спирка - площад “Цар Иван Асен І” ( обръщало бивш завод Мавриков)  към  площад ”Майка България”
    • Движението на автобусите да става от спирка Летен театър - ул.”Христо Ботев” – ул. ”Васил Левски”
 
       Автобусна  линия  № 5:

  • Движението на автобусите да става по ул. ”Васил Левски” – ул. ”Христо Ботев” – автогара юг – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" – ул. ”Димитър Найденов” - път около хълма Царевец - ул. ”Св. Климент Охридски” (кв.”Асенов”) –  площад “Цар Иван Асен І” и обратно.
 
В останалата им част маршрутите на цитираните градски автобусни линии остават непроменени.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.