12.04.2013 19:00

Министър-председател Марин Райков: ”Велико Търново е много важна част от идентичността на всички българи!”

  На 12 април 2013 година в зала 302 кметът на Община Велико Търново Даниел Панов проведе работна среща с министър-председател  Марин Райков. На срещата присъстваха областният управител проф. Пенчо Пенчев, ректорът на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" проф. дпн Пламен Легкоступ, ректорът на НВУ "Васил Левски" бригаден генерал Цветан Харизанов, председателят на Великотърновски общински съвет г-н Николай Ашиков, заместник-кметовете на общината г-жа Снежана Данева и г-н Ганчо Карабаджаков.

В началото на срещата министър-председател Марин Райков заяви, че  според него ключовият и стратегически проблем за България са не толкова финансите и икономиката, а образованието. Той заяви твърдото си и последователно убеждение, че образователната ни система изпитва необходимост  чувствително да бъде подобрено състоянието и качеството на професионалното образование и обучение. България, според премиера, се нуждае и от технически експерти и инженери. „Това, което младите българи учат сега трябва да бъде неразривно и много тясно обвързано с производството, с практиката, с бизнеса и икономиката” - заяви по време на срещата г-н Райков.

Промените в тази важна сфера, според премиера трябва да са насочени не към връщането назад и към следването на стари модели, а към актуална и адекватна на днешният ден система на професионално образование и съобразяването и с днешните и бъдещи потребности на бизнеса, на икономиката и пазара на труда.

„Имаме 52 университета и това е стряскащо, но често този брой е обратно пропорционален на качеството на предлаганото образование” - заяви Марин Райков. Според него трябва в много по-голяма степен да се акцентира на активният обмен, на добрите комуникации и съвместните проекти с европейските университети.

За Велико Търново министър-председателят заяви, че средищното и стратегическо положение на града ще продължи да играе много важна роля за неговото развитие. Особено голямо значение за града и региона имат и ще имат инфраструктурните проекти. Градът е с много добра перспектива и управляващите и гражданите му трябва да бъдат амбициозни за бъдещето.

Премиерът беше категоричен, че перспективите и възможностите пред Велико  Търново далеч не са свързани само с уникалното и богато културно - историческо наследство.

„Ще ви подкрепя при преодоляването на бюрократични спънки и решаването на всички важни за гражданите, града и региона проблеми. Вашият град е важна част от духовната идентичност на всички българи. Вие имате ангажимент и отговорност не само към вашият град, а и към всички българи. Велико Търново е един от ключовите градове в България!” – заяви министър-председателя.

Кмета на Община Велико Търново г-н Даниел Панов благодари за добрите думи и позитивни оценки от премиера. Той заяви желание града да получи  помощ и подкрепа за по-оперативно решаване на проблеми, свързани с дейността на Националният институт за недвижимо културно наследство - НИНКН. В него от близо 9 месеца отлежават преписки, свързани със съгласувателни режими за ремонт на  поне 22 частни сгради в старата градска част. Кмета на общината благодари на премиера за проявеното разбиране и подкрепа в стремежа за постигане на законодателни промени, за да може да се реши наболелия проблем с лошото състояние на частни сгради, които имат статут на паметници на културата. Господин Панов поиска и съдействие за решаване на проблем за съгласуване с института НИНКН на Проекти за паркинги за туристически автобуси в старата градска част и в село Арбанаси, които от юли миналата година стоят без развитие. Даниел Панов помоли премиера и за съдействие от ресорните министерства за оперативна и експедитивна работа за по-бързото и успешно приключване на проекти с европейско финансиране.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.