30.01.2013 11:02

57 874 255 лв. е проекта на Бюджет 2013 за Община Велико Търново

  Средствата са с около 2 млн. лв. повече спрямо миналата година. Приходите от държавни делегирани дейности са на стойност 30 046 131 лв., а от местните дейности и дофинансиране 27 828 124 лв.

Инвестиционната програма е в размер на 17 455 893 лв., като 10 443 000 лв. са от други източници, а над 5 млн. лв. са заложени от собствени приходи. 991 000 лв. е целевата субсидия от републиканския бюджет. От фонд „Приватизация” очакваните постъпления са 500 000 лв.

Рамката бе представена от кмета Даниел Панов по време на общественото обсъждане на бюджета. „2013 г. е най-силната, тъй като приключва европейският референтен период и всички проекти, които са поети като ангажименти, трябва да завършат до края на тази година. Необходимо е да отчетем и факта, че осигурените приходни източници са в условията на запазени местни данъци и такси, за да не отежняваме финансовото състояние на нашите съграждани”, отбеляза Панов. Той съобщи, че вече е финализиран и така нареченият проект „Воден цикъл 2”. Той предвижда модернизиране на пречиствателната станция за отпадъчни води и изграждане на четири големи колектора, които трябва да поемат всички повърхностни и отпадни води в южната част и западната индустриална зона на града. По план проектът трябва да бъде изпълнен до края на 2014 г., а общата му стойност е 42 млн. лв.   

След приключването му общината ще предложи да бъде вторият след държавата акционер във ВиК „Йовковци”. В момента Велико Търново работи по 12 проекта с договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 17 млн. лв. Два от проектите в програмния период 2007 - 2013 г. са приключени, а в процес на разработка са три нови проекта, съобщи директорът на дирекция „Общинско развитие” Мариела Цонева. Новите проекти са озаглавени „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, „Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново - добро общинско управление” и „В подкрепа за следващия програмен период”.
Над 480 хил. лв. за ремонт на общинската пътна мрежа предвижда Инвестиционната програма 2013, съобщи директора на дирекция „Строителство и устройство на територията” инж. Динко Кечев. За реконструкция и реставрация на православни храмове в общината са планирани повече от 56 хил. лв. С 241 хил. лв. ще бъдат изградени подпорна стена и подходи към Хуманитарната гимназия. 400 хил. лв. ще се вложат за обновяване на детските площадки в междублоковите пространства, в детските градини и ясли. Осигурени са още средства за приюта на бездомни животни, както и за реконструкцията на футболния терен на стадион „Ивайло”.
9,5 млн. лв. приходи в хазната се прогнозират от събираемостта на имуществените данъци. Фонд „Инвестиции на местните общности” за 2013 г. ще разполага със 180 хил. лв. За физкултурна дейност и подпомагане на спортните клубове и дружества са утвърдени 357 хил. лв. МДТ „Константин Кисимов” ще получи като трансфер от бюджета 86 400 лв., каза заместник кмет  г-жа Снежана Данева.
  

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.