23.01.2013 19:00

Покана за обществено обсъждане на отчет 2012, Бюджет 2013 г. и поемане на общински дълг през 2013 година

На основание чл.44, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.6, чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети и чл.14, ал.4 и чл.41 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Велико Търново и Заповед РД 22-45/15.01.2013 година на кмета на Община Велико Търново

Кмета на Община Велико Търново Даниел Панов

КАНИ

Всички граждани и заинтересовани лица на общественото обсъждане на отчета на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012 година, проект за бюджет 2013 г. и поемане на общински дълг през 2013 година.

Общественото обсъждане ще се проведе на 29.01.2013 година /вторник/  в  Голяма зала на Община Велико Търново от 10:30 ч.

Публикуваните документи може да видите тук

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.