18.01.2013 16:48

Некачествено ВиК включване е нарушило настилката на улица „Козлуджа”

Внесеният депозит ще бъде вложен в ремонтните дейности

  Прокопаване по подово ВиК скачване за частен обект е причината за слягането на пътната настилка в областта на „Козлуджа”. Некачественото възстановяване на дейностите след прокопаването на пътя е причина за нарушаване целостта на уличната настилка.

По разпореждане на кмета на Община Велико Търново г-н Даниел Панов са предприети спешни мерки за частичен ремонт на опасният участък за предотвратяване на ПТП. Възстановяването на уличното платно, което е било задължение на собственика, извършвал ВиК включването е извършено от "Пътни строежи Велико Търново”. Гаранционният депозит за качество, внесен от извършителя на ВиК включването няма да бъде получен обратно, но ще бъде вложен в ремонтните дейности – уплътняване, насипване на каменна фракция и фрезован асфалт. При подходящи атмосферни условия /спиране на валежа от дъжд/ участъка ще бъде изкърпен със студена асфалтова смес.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.